Saç Dökülmesinin Nedenleri

SAÇIM NEDEN DÖKÜLÜYOR?

Saç dökülmesi nedenleri; En öneli neden Androjenik alopesidir ( ailevi yatkınlık gösterir) Bunun dışında;
Endokrin hastalıklar; Hipo/hipertiroidizm ( tiroid hastalıkları), Postpartum dönemi ( lohusalık dönemi), Menapoz ve menapoz sonrası dönem, Gebelik, Diabet, Beslenme bozuklukları; Biotin eksikliği, Kalori kısıtlayıcı diyetler, Esansiyel yağ asit eksiklikleri, Demir eksikliği, Protein eksikliği, Çinko eksikliği
İlaçlar; (Anjiotensin-converting enzim inhibitörleri, Antikoagülanlar,Antimitotik ajanlar (doza bağımlı), Benzimidazoller, Betablokerler, İnterferon, Lityum, Oral kontraseptifler, Retinoidler, Valproik asit, Aşırı A vitamini alımı)
Fiziksel stres
Anemi
Cerrahi işlemler
Sistemik hastalıklar (neoplaziler, kolagen doku hastalıkla rı, karaciğer hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları vb.)
Mekanik (traksiyon, kötü fırçalama, fön vb.)
Kimyasal işlemler (uygunsuz şampuan; boya, perma, renk açma işlemleri gibi saçta kalıcı hasar oluşturan işlemler)
Psikolojik stres

 


Bize Mesaj Gönderin