Kozmetik cerrahlar sıklıkla güzelliği tanımlamada zorlanır; zorlananlar sadece de onlar değildir. Farklı insanlara sorduğumuzda, yanıtlar da belirgin olarak değişmektedir ve temelde yeterli değildir. Bu yüzden, bu konuya psikolojik açıdan yaklaşmak ve kişinin kafasındakini, güzellik kavramını anlamak gerekir. İşimizde bize kılavuzluk etmesi için kendi içimizdeki bu duyguyu anlamak önemlidir. Başlangıçtan beri, güzelliğin orantı, denge, simetri olduğu söylendi. Açıktır ki, santimetre tek hakem değildir; eşitlik daha sübjektif hale gelmiştir.

Güzellik nedir;

• Güzellik, bize zevk veren ve hayran olduğumuz şekiller ve oranlar topluluğudur.

• Güzellik, şekil ile hacim arasındaki dengedir.

• Güzellik, içimizde estetik bir duyguyu uyarır, göze hoş görünür ve hayranlık duygusu aşılar. Güzelliğin görsel bir fenomen olduğu söylenir.

• Güzellik, insan yüzünde (ya da diğer objede) görünüşü keyiflendiren biçim, orantı, renk gibi kalitelerin kombinasyonu dur.

Bu son dört kelime önemlidir; güzellik izole olarak var olmaz, seyredenin gözünde var olur. Eğer bir şey bir kişinin hoşuna gidiyorsa, onun için güzeldir. Eğer aynı şey başka bir kişinin hoşuna gitmiyorsa, bu diğer kişi için güzel değildir. Diğer bir değişle “Güzellik, o şeyin kalitesi değildir, aksine onu seyreden kişilerin zihninde var olandır.” Herkes güzelliği bireysel olarak algılar. Güzellik zevk veren bir şeydir, ancak bir kişiye zevk veren şeyin, başka bir kişiye de aynı zevki vermesi gerekmez.

Geçmişteki duygularımız, şu an hissettiklerimizden kısmen sorumludur; geçmişteki deneyimlerimizi hatırlarız. Güzellik detaylarla ifade edilmez, bir bütün olarak ifade edilir, bir bütün parçalardan daha büyüktür. Aynı şekilde, şu anki duygularımız, gelecekle ilgili duygularımızdan sorumludur. Geçmişteki yaşamımızın mutlu ve mutsuz zamanları, tercihlerimizi etkileyen kalıcı etkiler bırakır. Çocukluğumuzda sevdiğimiz sıcak, rahatlatıcı yüzler zihnimizde yaşamaya devam eder. Güzellik sadece yüzü değil, vücut ya da zarif fiziki görünüşü de içerir. İnsanlar, kişilikleri, eğlendirme yetenekleri, sevme kapasiteleri ile güzeldir. Bir yüzü gördüğümüzde, ona hayat veren ruhtan hoşlanırız. Güzellik bir illüzyon olabilir. Güzellik gözde değil zihindedir Son olarak, güzellik nosyonu nun kültürel bağlama ve bireyin görüşlerine göre değiştiği sonucuna varmamızı sağlar. Bu sadece şekil, biçim ve simetri sorunu değildir. Kişinin karakteri, çekiciliği ve iç güzelliği, seyreden üzerinde hoşa giden bir etki yaratılmasına katkıda bulunur. Göz tek başına hakim değildir, ruh ve her şeyin üstünde kalbin de katkısı vardır. Zihin, içimizde yer alan hatıralardan etkilenir ve şu anki deneyimlerimizin geleceği etkilemesi gibi aynı şekilde hükümlerimizi şekillendirir.

Konrad Lorenz Teorisine göre; Büyük bir kafa, orantısız olarak büyük alın, yuvarlak yanaklar, kısa, kalın ekstremiteler ve sakar, hantal hareketler, “tatlı” ve “sevimli” özelliklerin tanımlanmasında önemlidir. Bir yüz bir insana çekici geldiğinde, bunun sebebi yüzün çocuk benzeri özelliklerinin olmasıdır. Birçok insan içgüdüsel olarak çocuk yüzlülerden etkilenir. İçimizde hemen koruma içgüdüsü oluşturur. Bu, insanlar ve hayvanlarda eşit olarak bulunmuştur. İnsanlar arasında da, korumaya, sempati ve şefkate yol açan sinyaller vardır. Yuvarlak, tam kıvrımları ile bir çocuğun yüzü, saflık, içtenlik, dürüstlük ve masumiyet ile ilişkilidir. Erişkin insanın yüzü değişmiştir kafası düzleşmiş, alnı kısalmış, burnu uzamış ve yanakları çukurlaşmıştır, tüm çocuk benzeri özelliklerini kaybetmiştir ve koruma isteği oluşturmamaktadır. Tasarımcılar ve ressamlar bu teoriyi çok iyi bilmektedir. Karikatürcüler, belirli özellikleri abartarak, yuvarlak alın, dolgun yanak ile normalden daha büyük kafa ve kısa ekstremiteler çizerek, okuyucularının kalplerini fethetmek isterler. Kadınlar yüz kıvrımlarını kaybetmezler buna karşın erkekler bunları kaybeder. Bu yüzden, iyi bir estetik cerrahın özellikleri optimize etmesi, bir bebek ya da çocukta olduğu gibi, şefkat ve koruma hislerini uyandırması gerektiğini anlarız. Yine, güzellik etkisi yaratmak için, erişkin yüzünde bir çocuğun özelliklerini tanıyabilmek gerekmektedir. Ancak, çocuksu özellikler, koruma içgüdüsünün tek kaynağı değildir. Yüz ifadesi de bir yanıt oluşturur ve herkes tarafından ulaşılabilir. Bazı erişkinler bunun ne kadar önemli olduğunu bilir, örneğin ünlü somurtması ile Brigitte Bardot ve kuaförde uzun bir bakımdan sonra, oyunu daha yeni bırakmış küçük bir kız izlenimi vermek için saçlarını kabartan Marilyn Monroe. Kadınlar çocuksu davranışlar takınmasa, erkekler koruma isteği duymayabilir ve eşlerinden çok annelerini hatırlayabilirler. Kadınlar, erkeklerin direkt kalbini fethetmek için, bu çocuksu ifadeleri bilinçli ya da bilinçsiz olarak yapar ve bilerek ya da bilmeyerek utangaç, masum, saf, kaprisli, tutkulu, meraklı ve benzeri gibi görünüşlere bürünür. Bu yüzden bir erişkinde çocuksu özelliklerin nasıl çekici olduğu anlaşılır; çiller, kırmızı yanaklar, kızarık ten, uzun kirpikler, sarı bukleler, dolgun yanaklar, dolgun ve güzel dudaklar. Erkeklerde, Clark Gable ve Gary Cooper yandan saç ayırma, yakın zamanda Leonardo DiCaprio tarafından “salkım saçak saç” (“floppy mop”) ile kombine temiz-sinek kaydı tıraş, çocuğa benzemek için isteği açıklayabilir. Her birey çocuksu ifadelere bürünebilir, ancak çocuksu özellikler, doğal olarak var olmuyorsa, kozmetik cerrahi yoluyla bu özellikler edinilebilir. Güzellik tamamıyla doğal bir fenomen değildir, kültürel bir fenomendir. İnsanlar, özellikle kadınlar, kendilerini daha iyi göstermek için makyaj yaparlar, gözlük, takma kirpik, mücevher, şapka, parfüm gibi aksesuarlar kullanırlar, dudaklarının, göz kapaklarının ve kaşlarının etrafına makyaj yaparlar. Daha modern aksesuarların bazıları kusurları örtmek için tasarlanmıştır; gözlüklerdeki kalın kollar “crows’ feet” saklar, köprü yerleştirilmesi burnun uzamasını ya da kısalmasını sağlar. Böyle aksesuarların dezavantajı, onlarsız genç ya da güzel görünememektir. Kendini daha güzel yapma isteği, kadınların erkekler için kurduğu bir tuzak değildir, bu, toplum tarafından hoş görünme ve daha iyi kabul görme isteğidir. Bazı toplumlarda, son zamanlarda büyük çabalar gösterilmesine rağmen, yaşam, kadınlar için erkekler için olduğundan daha zordur. Makyaj birçok kadına güven verir.  Makyaj yüzyıllardır varlığını korumaktadır. Yüzü daha iyi hale getirmek için, makyaj doğal görünmelidir ve genç bir yüzü yaratmalı ya da genç bir yüz görüntüsünü artırmalıdır. Rujlar , bir çocuğun çok yoğun kırmızı dudaklarını vermelidir, yanaklar, çocuğun kırmızı yanaklarını anımsatmalıdır ve pudra çocuksu kadifemsi deri oluşturmalı-dır. Derinin sıkılığını ve elastikiyetini vurgulamak, kadın güzellik ürünleri reklamlarının önemli bir parçasını oluşturur.

Yüzdeki bir özellik mükemmel değilse, onu kapatmak için yüzün diğer özelliklerinin belirgin hale getirmeye yönelik tavsiyelerde bulunulduğu da iyi bilinmektedir. Örneğin gözler güzelse ve burun sıradansa, göz süslendiğinde, burun daha az dikkat çeker. Sonuçlar Neden güzel olmak? Güzel olma isteğinin gurur, gösterişlilik, hayran olunma isteği ve herkesten “daha iyi” olma isteği ile oluştuğu konusunda tartışılabilir. Aslında, güzellik kültü bir kültürdür. İnsanlar kaderlerini kabul etmeyen ve onu daha iyi hale getirmek için çaba harcayan tek hayvanlardır. Güzelliği işlemek, yaşam kalitenizi artırmaktır, onu daha güzel yapma isteğidir. Uygarlık süreci, tahmini yaşam süresini artırmıştır, ancak bu yeterli değildir. Şu anda insanlar daha güzel olmak istemektedir; eğer tıp yaşam için yıllar veriyorsa, estetik tıp ve cerrahi yıllara yaşam verecektir. Güzellik ve modanın, kendi kendimizi ifade etmek ve tekrar keşfetmek için iç ihtiyaçlarımızın dış bulguları olduğu söylenmiştir ve biz modayı, yaşamda sanat işinde bir girişim olarak tanımlıyoruz. Güzellik, herkesin de bildiği gibi, sonsuza dek sürmez, yine aynı şekilde güzellik yaş tanımaz.Daha da fazla sevilme isteği, güzellik kültünü takip edenlerin karşılaşacağı final mesajdır. Lorenz bunu doğrulamaktadır: herkes çocukları sever, onları korumak ister, bu doğuştan gelen bir şeydir. Daha çok sevilmek için çocuğa benzemek isteyen birini suçlayabilir miyiz? Unutmamalıyız ki, kozmetik cerrah, mümkünse ve isteniyorsa, bunu gerçekleştirmek ve hayranlık uyandırmak için, bu kişiye çocuksu özellikleri tekrar kazandırmalıdır.