Saç dökülmesi nedenleri;

En öneli neden Androjenik alopesidir ( ailevi yatkınlık gösterir). Bunun dışında;

Endokrin hastalıklar; Hipo/hipertiroidizm ( tiroid hastalıkları), Postpartum dönemi ( lohusalık dönemi), Menapoz ve menapoz sonrası dönem, Gebelik, Diabet, Beslenme bozuklukları; Biotin eksikliği, Kalori kısıtlayıcı diyetler, Esansiyel yağ asit eksiklikleri, Demir eksikliği, Protein eksikliği, Çinko eksikliği

İlaçlar;

(Anjiotensin-converting enzim inhibitörleri, Antikoagülanlar,Antimitotik ajanlar (doza bağımlı), Benzimidazoller, Betablokerler, İnterferon, Lityum, Oral kontraseptifler, Retinoidler, Valproik asit, Aşırı A vitamini alımı)

Fiziksel stres

Anemi

Cerrahi işlemler

Sistemik hastalıklar (neoplaziler, kolagen doku hastalıkla rı, karaciğer hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları vb.)

Mekanik (traksiyon, kötü fırçalama, fön vb.)

Kimyasal işlemler (uygunsuz şampuan; boya, perma, renk açma işlemleri gibi saçta kalıcı hasar oluşturan işlemler)

Psikolojik stres