Yaşlanma; genlerimize işlenmiş bir programdır. Bu genetik programlama çevresel faktörlerin etkisiyle yapısal ve işlevsel değişme gösterir ki bunun sonucu canlının  ölümüdür. Yaşlanma yalnızca doğum tarihine göre belirlene kronolojik yaşlanmanın yanında, anatomik ve fizyolojik değişikliklerle karakterize biyolojik yaşlanma, yaşlının hayattaki rolünün değişmesiyle sosyal ve psikolojik yaşlanmadan söz edilebilir. Tıbbi olarak genetik yaşlanma; yaşlanma sürecine bağlı olarak yapı ve fonksiyonlardaki bozulmadır. 
Yaşlanma organizmanın içinde var olan kontrol mekanizmasıdır. Embriyolojik veya seksüel gelişme gibi genlerin düzenlenmesi ile ilgilidir. Bunun yanında, çevresel etkenlerin tümü (radyasyon, kimyasal zehirler, metal iyonlar, serbest radikaller gibi) yaşlanma sürecinde  etkilidir. 

Görüldüğü gibi yaşlanma engellenemez,fizyolojik bir olaydır. Hedefin sadece uzun yaşamak değil, sağlıklı ve kaliteli bir hayat olduğu düşünüldüğünde anti-aging kavramı popüler olmakla birlikte aktif yaşlanma ve sağlıklı yaşlanma daha doğru tanımlar olarak kabul edilmektedir. Yaşlanmanın geciktirilmesinde ya da önlenmesinde koruyucu hekimlik uygulamaları, eğitim, yaşam tarzı değişiklikleri, egzersiz, çevresel fiziksel ve kimyasal olumsuz faktörlerin önlenmesi ve düzeltilmesi önemli rol oynayabileceği gibi; gerek modern tıbba gerekse de alternatif ve tamamlayıcı tıbba ait ürün, ilaç ve yöntemlerin kullanımı da günümüzde giderek popularitesi artan ve sıklıkla anti-aging olarak tanımlanan bir yaklaşımdır.